Езда сред природата – алюри

Конските ходове ( алюри ) се делят на естествени и неестествени за коня.
За повечето коне естествени са : ход, тръс и галоп.

Ходът е бавен четиритактов алюр. Той е бавен и неуморителен като за коня, така и за ездача, средната скорост на придвижване 6 км/ч

Тръсът е двутактов. Спрямо дейността на ездача върху седлото може да го разделим на: облекчен и манежен. В зависимост от големината на крачката при коня на: работен, удължен и т.н скоростта е 10 до 27 км/ч.
Този алюр създава най-много проблеми на начинаещите ездачи. Наблюдават се редица еднотипни грешки: приведена позиция на тялото при облекчаване, повдигане на петата, удължаване на поводите, избутване на шенкела напред или назад, както и други индивидуални грешки.

Галопът е най-бързият и най-забавния конски ход. Той е два вида:
бавен тритактов – кантер 30 – 40 км/ч , бърз четиритактов кариер до 70 км/ч.
Това е най-изтощителния алюр за коня.

Изнесените данни са приблизителни и много зависят от терена, размера коня и теглото на ездача. Важно обаче е, всеки яздещ в естествена среда, да направи правилен разчет. Колко ще е времетраенето, какво ми предстой на коня след това ( други езди или почивка). Какъв е терен и ред други фактори. И на базата  на това да изгради езда, доставяща му удоволствие, но несъсипваща коня. Добрия ездач отчита всички тези фактори и се съобразява с тях, освен това той би трябвало да отдели достатъчно време за усъвършенстването на всеки алюр и по този начин да допринесе за комфорта на животното.