Спешно слизане от кон в движение

Има умения и знания, за който се надяваме, че никога няма да ни трябват. Тази статия засяга точно такова. Въпреки това, ако запазим самообладание и съумеем да изпълним наученото за кризисни ситуации, това може да спаси живота ни или да намали значително риска от травми. Искаме да осъзнаете, че информацията е само за крайни случай. Съветваме ви, преди въобще да си помислите да я предприемете да сте и приложили всички други ездови умения, които би трябвало да имате. Гледайте на този метод, като краен, опасен, но в определени случаи, животоспасяващ - примерно отишли сте да яздите в USA и коня ви смята да скочи в Гранд каньон :) .

Методиката която е описана, касае слизане от лява страна. Ако ви се наложи да го приложите от дясно, трябва да промените посоките и крайниците с които извършвате движението.

 

 11102014670px-emergency-dismount-from-a-horse-step-1
 Стъпка 1: Извадете краката от стремената
 11102014670px-emergency-dismount-from-a-horse-step-2
 Стъпка 2: Оставете юздите
 11102014670px-emergency-dismount-from-a-horse-step-3
 Стъпка 3: Наведете се леко напред в седлото
 11102014670px-emergency-dismount-from-a-horse-step-4
 Стъпка 4: Подпрете се с ръце, в предната част на седлото
 11102014670px-emergency-dismount-from-a-horse-step-5
 Стъпка 5: Повдигнете се с ръцете нагоре
 11102014670px-emergency-dismount-from-a-horse-step-6
 Стъпка 6: Завъртете рамене и изнесете десния крак, подобно на нормално слизане
 11102014670px-emergency-dismount-from-a-horse-step-7
 Стъпка 7: Наместете ръцете и тялото за максимален баланс
 11102014670px-emergency-dismount-from-a-horse-step-8
 Стъпка 8: Отласнете се с колене и ръце от коня
 11102014670px-emergency-dismount-from-a-horse-step-9
 Стъпка 9: По възможност изпълнете превъртане през рамо