Ездата е непрекъснато движение напред

Това е едно от правилата, с което всеки начинаещ ездач, трябва да се съобразява.
Посредством своите движения, ездача трябва поддържа импулса за движение напред на коня, както физически така и ментално.
Това се осъществява, посредством движенията на кръста на яздещия, те трябва да са в посока отзад напред. Движенията трябва да наподобяват тласъци или удари.
Малко ездачи познават значението на това правило, а още по-малко го спазват.
Седеж, при който кръстът на ездача, подава тласъци отзад напред, се нарича „активен”, а този с противоположна посока на движенията - „пасивен".


Посредством активния седеж, коня се ангажира за движение напред и усилието в шенкелите на яздещия се намалява до минимум. В такава ситуация, те се употребяват предимно за промяна на посоката на движение или при нужда от засилване на движението.
Пасивния седеж, поражда в повечето коне недоумение, реално тялото на яздещия пречи на движението. А посредством шенкела ездача изисква движение напред, в тази ситуация имаме противоречиви команди.
Крайния резултат е неподчинение на коня, закъснение при изпълненията, което води до умора и раздразнителност в ездача.
Резултатите от това, сме изяснявали в много статии.
Така че, ако следващият път когато сте на езда и коня ви не е напълно отзивчив, замислете се дали не допускате тази грешка.
Приятна езда!

Ваучер подарък