Dulmen horses

  • Коне - опознаване на нови обекти

    Конетеса упорити в своето проучвателско поведение. Те продължават да изследват обекта, докато не определят категорично отношението си към него.
    Реакциите им могат да са различни: бягство, стремеж към приобщаване, загуба на интерес. В по-голяма част от случаите след първоначалното внимание към даден дразнител конете се връщат към заниманието си преди появата на дразнещото нещо.  Има случаи, когато цялата изследователска реакция се изразява в завъртане на очите или ушите. В други случаи, особено ако дразнителят не е познат до този момент, изследването е толкова очевидно и подробно, че не може да бъде сбъркано с друга реакция от поведението на коня.