flehmen

  • Смеят ли се конете

    Могат ли да се смеят конете. Много хора са убедени, че това е така и коня може да се смее. Всъщност когато изглежда, че коня се смее, той използва специална носова техника, наречена “flehmen” , която му помага да определи каква точно е дадена миризма. Дали е  добра или лоша. ОБикновено коня го прави при първи сблъсък с дадения аромат или ако рядко се среща с него.