грешки при езда

  • Грешки в ездата на начинаещи - Дълги поводи и високо вдигнати ръце

    Инстиктивно ни е заложено, когато загубим равновесие да използваме ръцети си за да запазим баланс. Поради тази причина, докато начинаещият се чувства нестабилно той търси опора в поводите. Сега добавете в картинката и дълги поводи ( често причината е недобрия захват от страна на начинаещия ездач и издърпвания от страна на коня ) и  се получава една трудно контролирана езда плашеща прохождащия ездач. Той става все по колеблив и неуверен и в желанието си да спре или забави коня, обирайки дългите поводи, вдига своите ръце все по-високо.

    Корекция на грешката: