неподчинение на коня

  • Нежелателно спиране на коня

    При преминаването от обучение на корда, към обучение в самостоятелна езда, начинаещите ездачи се сблъскват с един не малък проблем: Нежелание на коня, да се движи в даден алюр ( конски ход ).

    Забелязвам, че повечето начинаещи ездачи обясняват това с коментари от типа: 
    " Нещо го мързи . "  или " Той май се е уморил . "
    Истината обаче често е по различна.