първото международно състезание по конен спорт в България

  • Първото международно състезание по конен спорт в България

    След Кримската война войските съюзници на Турция, минават през България, като някои части остават тук за да прекарат зимата. През ноември 1855 година в Шумен е настанен английски конен полк.

    На английските офицери правят впечатление хубавите коне и изкусните български ездачи, на 27 февруари 1856 година са уредени конни състезания на поляна източно от града.
    „Цариградски вестник", брой 258 от 17 март 1856 година, съобщава за организирането на международното състезание в град Шумен.
    Разноцветни знамена ограждат плаца, пригоден за състезание по надпрепускване, с дължина на състезателното разстояние около 2 английски мили.