помощник конна база

  • Конната база набира Доброволец-инструктори

    Длъжността  Доброволец-инструктор могат да заемат само пълнолетни лица.

    Доброволец-инструктора изпълнява своите задължение без заплащане.

    Доброволец-инструктора получава правото, без заплащане да доразвива своите ездови умения като, ползва конете и амуницията на конната база.