слама

 • Коне - хранене

  Храните, използвани при отглеждането и изхранването на конете, се делят на четири групи:

  І група – груби или обемисти храни с типични представители сеното и сламата.

  ІІ група- концентрирани фуражи: овес, ечемик, ръж, царевица и др. За тях е характерно, че в малък обем съдържат голямо количество хранителни вещества.

  IІІ група – сочни храни: моркови, цвекло, картофи, силаж и др.

  IV група – близка до сочните – в добавка на силажи и други течни храни. Необходимо е стопанинът да знае, че освен горепосочените групи храни голямо значение има даването на конете и на минерални вещества и витамини. Те трябва да се слагат допълнително и често тяхната липса води до сериозни заболявания и нарушаване на растежа на организма.

  Груби или обемисти храни