животно плячка

  • Езда - първи контакт

    Често хората при своя първи контакт с конете допускат грешка като правят аналогия между поведението на коня и техния домашен любимец, обикновено куче или котка. Още в този момент те поставят взаимоотношенията си нестабилна основа. Наблюдавайки реакциите на коня те му приписват агресивни намерения и злонамереност и то лично към тях.

    Съвет на конна база Драгалевци:

    Коня е голямо животно, при контакта с него вие винаги трябва да имате едно на ум. Но когато желаете да анализирате поведението му, изхождайте от позиция, че това е животно плячка, а не хищник. Коня се страхува от много неща, и едно от тях е човека. Не забравяйте, че той има силно обоняние, а много от нас се хранят с месо.