#gruemenu.grue

Качването върху коня или тъй нареченото „възсядане” е рутинна дейност за всеки, който се занимава с конна езда малко по-отдавна.

Именно поради тази причина често инструкторите подценяват неговата сложност. За тях това е кратък момент, прелюдия към основното занимание и често те недообясняват тънкостите на начинаещия ездач.

В базите често има блок, с който се улеснява качването. Принципно можете да използвате почти всичко като помощен блок: дънер, кофа, табуретка или голям камък.

В нашата база предлагаме планинска езда, при която посещаваме различни природни забележителности ( виж : Езда с посещение на забележителности ) . За да можем да им се насладим, се налага да слезем от коня, а понякога и да изминем няколко минути пеша. Теренът е различен и съответно можете да се окажете в ситуация, в която нямате на разположение камък /блок/, на който да стъпите.

Поради това ние много държим всеки ездач да може да се качва на коня от земя, при това напълно самостоятелно (без асистенция от инструктор).

Ще се постарая в няколко стъпки да ви представя метода за качване, който смятаме за най-правилен поне в условията, в които ние работим.

Подходете към коня така, че да ви види.

Винаги подхождайте за качване отляво. Нашите клиенти редовно ни питат защо именно отляво. Обяснявам им, че повечето хора са десничари, а маховият крак при възсядането е десният и съответно конете се обучени по този начин. Традицията обаче има по-дълбоки корени. Пак е породена от това, че повечето хора са десничари, но първопричината не е по-силният и умел крак, а позицията на меча, който е бил поставян именно отляво, с цел бързо и лесно изваждане по време на езда.

И така, да не се отклоняваме повече.

Избягвайте близко преминаване до задницата. Наблюдавайте ушите на коня. Ако са свити назад, конят изпитва безпокойство. По възможност успокойте коня, погалете го и установете с него контакт. Ако това не ви се отдава, помолете инструктора да прецени ситуацията  и евентуално да ви помогне.

Застанете максимално близо до коня, като внимавате да не ви настъпи. Колкото сте по-далеч, толкова по-голяма е възможността при качването да прехвърлите гърба на коня.  Хванете юздата и колкото може повече от гривата в лявата си ръка, хванете се точно пред холката на коня. След това завъртете стремето достатъчно, за да можете да поставите пръстите на левия си крак в него. Обърнете пръстите към опаса, като внимавате да не смушкате коня! Поставете дясната си ръка  върху извитата част на седлото, напрегнете десния си крак, дръжте тялото си близо до коня при отскока от земята. Докато кракът ви е в стремето, пренесете тежестта си върху ръцете и колкото е възможно по-бързо прехвърлете десния крак над седлото, сложете го в стремето и след това бавно и плавно седнете.

Има конни бази, в които препоръчват при качването ръката да не държи поводите и част от гривата, а да държи дръжка (при наличието на такава ) или предната част на седлото.

Ние не препоръчваме това поради няколко причини.

Ако не държите поводите, конят може да тръгне и вие няма да имате възможност да се противопоставите на това. Ако пък не държите гривата, всички опорни точки са ви на седлото и ако инструкторът не е затегнал опаса както трябва или пък той дефектира, може да се получи доста неприятно падане.

Надявам се с всички тези подробности да не съм ви досадил, а да съм допринесъл вашите първи стъпки в ездата да са по-правилни и съответно да сте в безопасност.