#gruemenu.grue

Често хората при своя първи контакт с конете допускат грешка като правят аналогия между поведението на коня и техния домашен любимец, обикновено куче или котка. Още в този момент те поставят взаимоотношенията си нестабилна основа. Наблюдавайки реакциите на коня те му приписват агресивни намерения и злонамереност и то лично към тях.

Съвет на конна база Драгалевци:

Коня е голямо животно, при контакта с него вие винаги трябва да имате едно на ум. Но когато желаете да анализирате поведението му, изхождайте от позиция, че това е животно плячка, а не хищник. Коня се страхува от много неща, и едно от тях е човека. Не забравяйте, че той има силно обоняние, а много от нас се хранят с месо.

Предполагам следвате линията на логиката. За това когато подхождате към коня имайте търпение. Коня се страхува, той е подозрителен по природа. Успокойте го, а не му подвиквайте и не го заплашвайте с ответни реакции. Той може и да не разбира думите, но пък усеща интонацията. Потърсете синхрон, ако го намерите, ездата ви определено ще е по добра.