#gruemenu.grue

Защо коня ми не прави това което искам?

Поради факта, че работим с много начинаещи ездачи ние често чуваме този въпрос.

В неумелият ездач се поражда уместния въпрос защо след като подава с поводите определена команда на коня, да завие или спре той върши съвсем друго.

Начинаещият ездач обикновено свежда управлението на коня по време на езда само до поводи.

Това обаче съвсем не е така. Конете реагират и на други методи (помощи) за управление: натиск с крака, стойката на ездача, гласови команди. Освен това върху поведението им влияе и вашето настроение. Обясняваме ви това за да може по-ясно да разберете, от къде в коня се появява недоумение какво точно искате

За да стане по-ясно ще ви дадем конкретен пример.

Когато начинаещ шофьор се опитва да тръгне нагоре при голям наклон той използва ръчна спирачка за да предотврати тръгването на автомобила назад. Инструкторът му е казал бавно да подаде газ и да отпусне плавно съединителя докато усети зацепването, точно в този момент той трябва да освободи ръчната спирачка. Мисля, че всички си го спомняте от началните моменти на обучение в шофиране, мисля, че и всички си спомняте и какво сте направили първият път. Давате газ и то много, но не отпускате ръчната спирачка.

Резултата: автомобила реве, но седи на едно място.

Сега да принесем този пример в ездата.

Яздим през планинска пътека, стигаме до река. Тя е по-шумна, и в коня се появява известно напрежение. В следствие на това започва да пристъпва по-нервно. Начинаещият ездач започва да дърпа здраво поводите назад (според него за да го успокои), в също време рита с петите коня ( за да премине реката), и за да е суматохата по голяма, редува гласови команди като „стой“ и „хайде“.
Сега може би ви изглежда комично, но това е реалност.

Накрая някой от ездачите авторитетно заявяват, че явно коня не ги харесва. Те дори не осъзнават колко противоречиви команди подават - газта и спирачката, при това на няколко нива.

Съветът на конна база Драгалевци:

За да подобни ситуации, не изпадайте в паника, бъдете спокойни и добре обмислите с коя част на тялото какви команди подавате. Така няма да подавате едновременно, противоречащи си команди. Отделете време да разпитате или да прочете за различните видове помощи и тяхното приложение. След езда заедно с инструктора направете разбор на допуснати грешки и евентуалният начин за недопускането им в бъдеще.