#gruemenu.grue

Тези леки и прости упражнения могат да увеличат гъвкавостта на вашия кон при работа под седло. Те помагат за подобряване гъвкавостта в областта на шията и гърба. Мускулите на шията и гърба се отпускат, в резултат на което стават по-меки и еластични.
Упражненията са полезни и за така наречените „едностранни коне” - при тяхното обучение явно е допусната грешка да се работи само от едната им страна.
Ако забележите, че вашият кон трудно отпуска шията си при работа, трябва да изпълнявате упражненията всеки път преди езда в течение на месец, или докато забележите значително подобрение у него. След това упражнението се прави веднъж седмично преди работа с коня.
Максималният ефект може да се постигне, ако винаги упражнявате коня преди езда.

Протегни се за моркова

Комплексът от 3 упражнения ще наречем „Протегни се за моркова”, макар че можете да замените моркова с друго любимо лакомство за коня ви.
Трябват ви малко моркови и оглавник. Специалистите съветват да работите на свеж въздух, а не в конюшнята. Желателно е да изберете равно място, за да изпълните качествено упражненията.

carrotstretch1

Първо упражнение
Застанете отляво на коня, малко зад левия преден крак. Дръжте въжето на оглавника с лявата ръка. Леко приклекнете и поднесете морков към устата на коня с дясната си ръка – трябва да се постараете конят да протегне шия към ръката ви, която постепенно трябва да стигне почти до земята (може да не се получи от първия път). Погрижете се конят да не се сдобие веднага с лакомството, а да задържите в тази поза 10-15 секунди. Похвалете го и му дайте наградата. Повторете упражнението 3 пъти.

carrotstretch2

Второ упражнение
Застанете прави отляво на коня и почти в средата на неговата дължина. С лявата ръка държите въжето на оглавника, а в дясната е морковът. Леко изнесете дясната ръка напред по посока главата на коня, но не я повдигайте нагоре. Пак се постарайте да задържите вниманието на животното 10-15 секунди, като не му давате веднага лакомството, похвалете и възнаградете. Повторете 2-3 пъти упражнението.

Изпълнете Първо и Второ упражнение от дясната страна на коня.

carrotstretch3

Трето упражнение
Приклекнете до левия преден крак на коня, като вашата дясна ръка с моркова бъде между предните два крака на животното. Покажете моркова и се постарайте да наведе шия надолу, а главата му да се окаже между предните два крака – там е морковът. Така той много добре ще разтегне мускулите на шията и на гърба. Задръжте 10-12 секунди, похвалете и възнаградете.
Изпълнете 2 пъти.

Трябва да бъдете търпеливи и внимателни. Възможно е конят ви да не изпълни веднага упражненията добре. Не се отказвайте.