#gruemenu.grue

1. Приучете коня си да приема без страх средата, в която ще яздите. Конят трябва постепенно да се приучи за преминаването през различни видове препятствия, а също спокойно да приема срещата с хора или превозни средства.

2. Ако конят досега не е язден сред природата, изберете маршрут, който ви е добре познат. Така няма да има много изненади и ще имате по-добър контрол на ситуациите, в които може да изпаднете.

3. Преди да изведете кон сред природата, бъдете уверени поне в основните умения, които имате като тандем. Убедете се, че сте в синхрон във всички алюри и конят ви се подчинява за посоки и спиране.

4. Ако ще яздите сам, в началото конят ви ще се чувства доста неуверен. Изработете навика му за самостоятелна езда, увеличавайте времетраенето постепенно, накарайте коня да има доверие във вас и правилността на вашите постъпки.

6. Преди да преминете в тръс или галоп по пътеката, убедете се, че това е безопасно за вас или намиращите се хора и животни на пътеката.

7. При езда в група най-умелите ездачи заемат водеща и завършваща за групата позиция. Ако групата е съставена само от опитни ездачи, то се препоръчва смяна на позициите.

8. Ако ездата е била по-динамична и сте преминавали през места възможни за отклоняване, убедете се, че групата е в пълен състав.

10. Конете се чувстват най-безопасно в стадо, някои от тях могат да се паникьосат, ако се почустват изоставени. Поради това се придържайте към цялост на  групата. Опитни коне и ездачи могат да си позволят изоставане или поемане по различен маршрут.

Конни преходи

11. Ако правите спирки за водопой, изчакайте всички коне да се напият с вода и тогава отново поемайте на път, никой кон няма да утоли напълно жаждата си, ако чувства заплаха да бъде изоставен от стадото.

12. Често, когато яздите в посока към базата, у конете се появява желанието да се приберат по-бързо и в резултат на това  могат да нарушат ездовата конфигурация. Запазете спокойствие и ангажирайте вниманието на коня посредством поводите.

13. По време на езда сред природата, често конят се опитва да пасе или пие вода. За да избегнете рисковете за неговото здраве, а и да не сте причина за изграждане на вредни навици вие, не трябва да позволявате това. Много ездачи се опитват да повдигнат главата директно, а често това е доста трудно. Вместо това издърпайте само единия повод. Още по-добро решение е, когато действате превантивно и насочите коня да преминава по траектория без изкушения.

14. Пътеките не са само ваши. Покажете уважение към планинари, велосипедисти и други, които споделят пътека. Знайте, че в следствие на вашите постъпки хората си правят изводи за всички ездачи. Бъдете посланик на добрите взаимоотношения!

16. Когато яздите в хлъзгав или скалист участък, преминавайте по-бавно. Гледайте да седите правилно, за да не нарушите общите баланс и равновесие.

17. Носете каска. По възможност използвайте и други предпазни средства.

18. Избягвайте езда през ловни територии, ако това не е възможно, помислете за подходящо облекло, с което лесно да се забелязвате.

19. Носете мобилен телефон.

20. Избирайте подходящо темпо вие, не оставяте това на коня. Така ще съхраните по-добре неговите  сили и здраве, а ще бъде безопасно и  вас.

21. Направете правилен подбор на седло. Това, което е идеално за манеж, може да се окаже напълно неподходящо за ездата в природата.

22. През лято има доста насекоми, за да бъде ездата приятна, защитете себе си и вашия кон от вредители, включително комари и кърлежи.

23. Знайте, че ако оставите коня да избере от къде да мине, той се съобразява със собствените габарити, в неговите сметки вашите извънгабаритни размери не влизат. Така че, не оставяйте коня да прецени дали да мине под даден клон, или да го заобиколи. Също важи и за близостта на преминаване до дърво или скала. Вашите стърчащи крака са си ваша грижа.