#gruemenu.grue

Конят се управлява основно с поводи, шенкели (част от краката, разположена между коляното и глезена) и позиция на тялото. В ездовата терминология те се упоменават с термина „основни помощи”.
В тази статия обаче ще спрем вниманието си на най-често използваната спомагателна помощ – гласовата команда.
Колкото по-начинаещ е един ездач, толкова той по разчита на вербалната комуникация с коня, който язди. Често му говори и така комуникира с него. От това до известна степен има полза, тъй като действа успокояващо както на човека, така и на животно, което получава странни и противоречиви сигнали и команди от своя начинаещ ездач.


Има някои особености, които трябва да знаете за гласовите команди, ако желаете те да са част от механизма за управление при езда.
Първо трябва да осъзнаете, че конят асимилира по-скоро звуци отколкото думи. Тоест, ако използвате близки по звучене думи за различни команди и приложите еднаква интонация, това може да доведе коня до объркване и неадекватно поведение.Друга често срещана грешка при начинаещи ездачи е, че използват еднакви команди за различни цели. Често срещано явление е ездачът да иска конят само да забави своя ход, а да изрича командата „Спри!“. Има и редица други подобни грешки. Трябва внимателно да осмислите гласовата команда и нейното значение, ако искате конят да реагира своевременно и адекватно на вашите желания.
Хубаво е командите, към които се обучава един кон, да бъдат различни от думите, които ездачите използват в комуникацията помежду си.
Идеята е, че ако в разговора споменете дума-команда, има шанс конят да реагира на нея и съответно начинаещият ездач ще се окаже неподготвен.
Примерно, ако сте приучили коня да тръгва в тръс при команда „Тръс“, се получава следната комична ситуация:
Водачът се обръща към групата си със следните думи:
- Добре ли сте, искате ли да пояздим в тръс ?
И още преди да е получил потвърждение, кончетата се подчиняват и тръгват. Когато всичко приключи с лека уплаха и смях, е комично. Но има вероятност, когато ездачът не е подготвен, ситуацията да бъде доста по-неприятна.
Поради всички по-горе изтъкнати причини, когато гласовите команди са част от управлението на вашите ездитни коне, внимателно обмисляйте на какви команди ги приучавате, а също така внимавайте дали подбирате правилните за ситуацията. Един път заучени грешно, навиците трудно се изкореняват. С течение на времето и развитието на ездовите ви умения се стремете да разчитате на невербалните помощи. Нека думите останат само за похвали и поощрения към вашия любим кон.