#gruemenu.grue

Автор:  Rick Gore

Специалност: Horsemanship

С настъпване на дъждовния сезон, ще имате много възможности да се насладите на разходка в дъжд и кал. Често виждам странните погледи, когато яздя моите коне в дъжда. После чувам хората да коментира, че е опасно, че аз и коня ми бихме могли да паднем и може да се нараним. Чух, че няма смисъл това да се прави. Тези коментари идват от хора, които не разбират или просто не желаят да яздят в дъжд и кал. Те страхуват да го правят. Страхът е велико нещо.

Ползата от езда в дъжд и кал е толкова голяма, че е трудно да се опише само в една статия. Разходка под дъжда учи на доверие, сигурност и баланс, за вас и вашия кон. За коня е по-трудно да балансира, тъй като скоростта е малка, а се плъзга или потъва в калта. Конят се опитва да определи дълбочината на водата, къде точно е стабилната основа, при това с намалено зрение и слух от падащия дъжд. В такава обстановка конят търси от вас насоки, лидерство и подкрепа. Той трябва да ви повярва, че няма да го нараните. Колкото по-добре правите това, толкова повече конят ще ви се довери и ще ви вижда като недвусмислен лидер. Това е дълъг и труден процес, и за двете страни. Трябва да  преодолеете страха си и несигурността. Това важи и за коня, той трябва да се научи, че може да направи тези нещата с вас, на гърба си.

За да успеете в тази насока трябва да можете да управлявате коня и да го насочвате дори когато се чувствате малко несигурни.

Трябва да сте много наясно с възможностите на коня, с неговите силни и слаби страни. Балансът ви трябва да е значително по-добър, не трябва да изпадате в паника и да издърпвате рязко юздите. В такава обстановка контролирайте страха си и разчитайте на коня си повече.

Ако имате доверие на своя кон, то и той ви вярва. Изпитвате ли увереност тя се предава на коня, тъй като конят е ваше отражение.

Често ми задават въпроса:

"Но Рик, аз съм виждал коне който падат в калта, това не е ли опасно?"

Моят отговор е:

Ездата и всичко което правим с конете си е опасно, ако се опитвате да избегнете опасността напълно, то вашето място не е до конете. Аз лично съм бил нараняван поне 10 пъти повече от грешките на други хора и техните коне, от колкото от мой грешки и коня който яздя. Ездата на кон в дъжд или кал не е по-опасна, отколкото много други неща, правени с кон. Подобно на много неща, риска трябва да се коригира. Вие трябва да знаете къде са вашите възможности, а не сляпо да следвате съветите на други, макар и по опитни. Аз често казвам

Вашият кон, ваша отговорност.

Следва продължение: Как да се минимизира рискът