Featured

Поводи

Качеството на инструмента влияе на работа на всеки майстор и занаятчия.
Некачественият инструмент пречи на дори и на най-умелия да прояви своите възможности.
Това с пълна сила важи и за ездата.
Съвършенството на използваното оборудване, с което привеждаме  помощите при обездка ,  помага да се проявят ездовите дарования.
Лошите материали и изпълнение на амуницията, пречат да се развие ездовия усет.
На базата на тези съждения, ще изградим и нашата теза, за едно от основните средства за управление на коня а именно поводите.

Материал
Поводите се правят от мека, добре изработена кожа. Поводи от твърде мека кожа обаче, са неудобни за държане, но още по-трудно се работи с поводи от твърда кожа. Такива поводи не се огъват в ръката на ездача, изпълват я и не пропускат както реакциите на пръстите на ездача към устата на коня, така и реакциите на устата на коня към ръката на ездача.

77054

Ширина
Много широките поводи  пречат на нормалното свиване на пръстите. Много тесните поводи  не дават достатъчно допирна повърхност с пръстите на ездача и пречат да се получи пълен усет за действието им. Освен това тесните поводи по-лесно се изплъзват между пръстите на ездача, когато конят натисне малко по-силно върху удилото. Всеки напреднал ездач, ако се съсредоточи върху качеството на своите поводи, сигурно усети дали те отговарят на гореописаните изисквания.

Подобрения
Добре е също така при състезания , в областта на държане, поводите да бъдат облечени с гума или да бъдат оплетени с тънка кожена ивица, за да се получи по-добър контакт.