Вредни навици при конете - ритане

Ритането е придобит навик, възникващ или в резултат от лошите отношения между конете, отглеждани при табунни условия, или от грубостта от страна на човека.
В такива случаи конете придобиват трайни привички и започват да ритат дори и тогава, когато няма повод.
Към коне, които ритат трябва да се пристъпва с респектиращи мерки.

При опит за ритане конят трябва да се накаже по такъв начин, че да разбере, че е направил грешка. Ако това не се постигне, навикът се засилва.

Много от начинаещите ездачи се заблуждават, че коня може да рита само назад. На схемата е показан целия периметър, в който коня може да достигне друг субект или предмет със задния крак.


horse-kick-zone