Конят не бива да работи веднага след хранене

На коня са необходими около 20 мин да изяде дажбата си и най-малко 90 мин да преработи храната в стомаха и тънките черва. Кръвта също участва в процеса на храносмилането. Ако едновременно се извършва работа и има мускулна активност, храносмилането ще се затрудни. Пълният стомах също ще намали пространството за разширяване на бе­лите дробове, което би могло да причини напрежение, ако на коня му предстои усилена работа.

От това следва, че ако се налага езда рано през деня, първото хранене трябва да е или след работа, или количеството храна да е много малко. Храната трябва да се даде достатъчно рано, за да има време да бъде смляна. Това е особено важно за състезатслните коне или тези за лов, чиято работна натовареност е по-голяма. Това правило се отнася също за грубия фураж, за който е необходимо малко време да е премине през стомаха и тънките черва, но може да се задържи в цекума (сляпото черво) и дебелото черво до 72 часа.

Обучене по езда