Правилна позиция на кракът в стремето

stirrups

Тук можете да прочете за проблем с неравната дължината на стременниците