Нежелателно спиране на коня

При преминаването от обучение на корда, към обучение в самостоятелна езда, начинаещите ездачи се сблъскват с един не малък проблем: Нежелание на коня, да се движи в даден алюр ( конски ход ).

Забелязвам, че повечето начинаещи ездачи обясняват това с коментари от типа: 
" Нещо го мързи . "  или " Той май се е уморил . "
Истината обаче често е по различна.

А тя е в неумението, на новите ездачи да позволят на коня да се движи под тях свободно и уравновесено.
Ездачите без опит, се притесняват и това ги кара да са сковани и неподвижни в повечето стави, по този начин те блокират движението на гръба на коня, поради което той загубва импулса, гъвкавостта и чистотата на хода.
Превръща се в „движещ се с краката”, вместо да стане „движещ се чрез гърба”.
Някои коне са неспособни да продължат напред, ако седежът на ездача е много скован и напълно спират.
Повечето от начинаещите търсят изход, чрез използване на спомагателни помощи, нагайка или подканяне с глас. Но всъщност това е само временно отлагане на осъзнаването на основната грешка.
Необходимо е подобряване на баланса и седежа

баланс при езда на кон

Вижте и други подобни съвети за конна езда