Избор на подходящ размер трензела

trenzela

Най- правилния избор е, да вземете точен размер от устата на вашия кон. За целта може да използвате сезал или въже. Поставяте го в мястото където стои трензелата и с пръсти отбелязвате подходящия размер. После измерете разстоянието. Ако обаче това е невъзможно да се направи, използвайте предоставента таблица.