Грешки в ездата на начинаещи - Дълги поводи и високо вдигнати ръце

Инстиктивно ни е заложено, когато загубим равновесие да използваме ръцети си за да запазим баланс. Поради тази причина, докато начинаещият се чувства нестабилно той търси опора в поводите. Сега добавете в картинката и дълги поводи ( често причината е недобрия захват от страна на начинаещия ездач и издърпвания от страна на коня ) и  се получава една трудно контролирана езда плашеща прохождащия ездач. Той става все по колеблив и неуверен и в желанието си да спре или забави коня, обирайки дългите поводи, вдига своите ръце все по-високо.

Корекция на грешката:

Изключително важно е баланса да се потърси от правилния седеж в седлото и да не се блокират движенията на кръста и седалището, напротив да се търси проследяване движението на коня. Ръцете трябва да останат на нивото на кръста и да подържат леко и равнономерно напрежене през повода към устата на коня. 

Идеалният вариант изисква да има въображаема права линия от лакътя през предмишницата, китка, повода до трензелата в уста на коня.

За да се предотврати появата на прекомерно дълги поводи стремете се да ги коригирате ( скъсявате ), веднага след всяко удължаване предизвикано от вас ( при подаване на команда ) или коня (издърпване или навеждане на главата )

horseriding mistakes