Грешки в ездата на начинаещи - Прекалено здраво захващане с краката

Силно стиснатите крака не са това, което ви държи в седлото, по важни са баланса и отпускането на седалищната мускулатура. Представете си щипка за дрехи, с която сте захванали пластмасова тръба, натиска постепено повдига щипката нагоре, докато накрая изскочи.
Това се случва и при наинаещият ездач стиснал силно кркака около коня, това му поведение затруднява дълбокият седеж в седлото и подържането на равновесието.
Освен това ще забележите, че темпото в алюра ( конския ход ) е по - бързо от желаното от вас, като начинаещ ездач.


Коня е учен, че натиска с крака, изисква от него да се движи по- интензивно, затова е разбираемо и неговото объркване.
Силното напрежение в мускулите на краката води и до тяхното "втърдяване" , което също допринася за по- голямо подскачане в седлото и особено при манежен седеж в тръс това довежда до голям брой удари в поясницата на коня. Нещо, което също кара коня да ускори крачка, а вас от притеснение, от скорост и вероятност да паднате, да усили още натиска с бедрата.

Забелязвате ли порочния кръг?

Корекция на грешката:

Когато седите в седлото, поемете дълбоко въздух и след това издишайте, оставяйки се да потънете в седлото (докато все още седите изправени, разбира се, незабравяйте позицията на тялото трябва да наподобява огледален образ на буквата "Р"). Оставете краката си да висят от бедрото, като е важно да получите усещане, че тежестта ви пада през петата (без да дасе вглъбявате прекалено в това дали петата е надолу). Кракът ви трябва да остане под вас, така че да има въображаема права линия през ухото, рамото, таза и петата.

Горещо препоръчвам, коригирането на грешката да се осъществява при езда без стремена.