Обучение по конна езда на корда

Обучението по конна езда на корда е начин да се запознаете с основите на конната езда, преди да започнете да яздите самостоятелно.
Този метод се използва за безопасно и постепенно запознаване на ученика с основните движения на коня и взаимодействие с него.

Изборът на подходящ кон е много важен. Обикновено се избират спокойни и опитни коне, които са добре обучени за работа с начинаещи.

Преди да се извърши упражнението, конят се подготвя за работа. Това включва почистване на копитата, четене на козина и слагане на седлото има възможност това също да бъде включено в обучението ( Виж: Урок по конна езда+ грижи за коня  )

Начинаещият ездач обикновено започва с наблюдение на коня от близо и изучаване на неговото поведение. Това му позволява да разбере неговата природа и начин на реагиране.

Когато ученикът е готов, конният инструктор държи водения кон през корда, която е прикрепена към юздечката на коня. Това позволява на инструктора да има контрол върху движението на коня и осигурява безопасност на ученика.

Ученикът упражнява основни движения в съответните алюри ( ходове на коня) . Спиране, тръгване, завиване.

Правилното седене в седлото е от съществено значение. Ученикът трябва да се научи как да поддържа равновесие.

Обучението на корда се изпълнява постепенно и се адаптира към индивидуалните нужди и умения на ученика. Когато инструкторът смята, че ученикът е достатъчно подготвен и демонстрира добро владеене на коня, обучението на корда може да се премине към самостоятелна езда на кон.

ЦЕНИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО КОННА ЕЗДА

Lunge lessons EZDASOFIA