Ездата в полето е важна част от началната подготовка на ездача