#gruemenu.grue

Знаете ли, че когато се създава Българският спортен тотализатор 6/49 или както го знаеха хората Тото 2 на всяко число се присвоява даден вид спорт.

Това не оказва никакво значение за разпределението на дивидентите.

Та на числото 19 отговаря Конен спорт

 

konen sport toto

конен спорт N 19