Взаимно опознаване при конете

Както младите, така и възрастните коне от двата пола често изследват екскрементите на други коне. Те отпускат шия и протягат глава, миришат, а понякога контактуват непосредствено. След изследването могат да се изходят върху старите екскременти.

Когато един кон изследва друг директно, той се приближава към обекта с приповдигната шия (понякога даже изпъната), а главата, очите и ушите са отправени към адресата. Възможно е доближаването да става в кръг, в такъв случай конят вижда другия в монокулярното поле на зрението си. Ако в изследването участва и друг кон, е вероятен контакт нос в нос, съпроводен с пръхтене и шумно дишане. След това се обследват останалите части на тялото, главата, шията. Ако конят е настроен за изследване, той се концентрира на хълбоците и перианалната област на другия кон. Ако не не е заинтересуван, стои до другия кон, докато възникне помежду им интерес.