Коне - опознаване на нови обекти

Конете са упорити в своето проучвателско поведение. Те продължават да изследват обекта, докато не определят категорично отношението си към него.
Реакциите им могат да са различни: бягство, стремеж към приобщаване, загуба на интерес. В по-голяма част от случаите след първоначалното внимание към даден дразнител конете се връщат към заниманието си преди появата на дразнещото нещо.  Има случаи, когато цялата изследователска реакция се изразява в завъртане на очите или ушите. В други случаи, особено ако дразнителят не е познат до този момент, изследването е толкова очевидно и подробно, че не може да бъде сбъркано с друга реакция от поведението на коня.

Ако новият обект не провокира бягство, конят започва да се приближава  и може да започне да започне да прави кръгове около него. В един момент той спира да скъсява дистанцията. Разстоянието до обекта на изследване отразява способността на коня да мисли. Ако непознатият обект започне да се доближава, конят се подготвя да избяга. Дистанцията зависи от предчувствието на коня. Изследователи, наблюдавайки  Dulmen horses, отбелязват, че  конете се приближавали на къса дистанция, но все пак я запазвали на разстояние 3-5 метра. Ако човек направел само една крачка към тях, те побягвали и не се доближавали да човека, който се движел, макар и минимално.

Конете проявяват интерес към най-различни обекти (правени са опити и с манекени), но е забелязано, че той е по-силен към обекти, които приличат на тях по форма.

Колкото по-спокоен е конят, толкова по-подробно изследва всякакъв вид обекти, които го интересуват.