Кончето си има име

В статията "Конна база - One more" бяхме обявили конкурс за най-подходящо име на едно от новородените жребчета.

Преди няколко ден младия жребец се сдоби с име.

Традиция е името на новороденото да съдържа букви от имената на своите родители.

В случая това са Нерон и Магия.

Спазвайки гореспомената традиция от всики предложения решихме да се спрем на името Немо.

И така представяме ви Немо на цели 44 дена.

nemo