Featured

Коне - единични игри

Единичните игри при конете се делят на подвижни игри и на такива с предмети.

Само няколко часа след раждането си, малките кончета започват интензивно да се движат – тичат около майките си, скачат, ритат, пръхтят и атакуват. Първоначално те не се отделят от майките си на повече от няколко метра. Тези игри обикновено са кратки и след тях малките кончета се успокояват.

През първите 6 седмици играта по същество е главното упражнение, което развива кончето.  От нея голям процент е единично бягане – от 5-та до 8-та седмица то е около 30% от времето и 12% от игровите занимания. Колкото повече порастват кончетата, толкова повече те разширяват територията си за игра.

Ако има други малки кончета, за предпочитане е общата игра пред единичната.

Манипулационните игри също се наблюдават от ранна възраст. Два часа след раждането си кончетата започват да душат, щипят, опитват различни предмети. Те се опитват да ги изтеглят към себе си, но трябва да се знае, че в първите часове посягат само към обекти, които могат да достигнат. Постепенно и тази територия се разширява и кончетата се опитват да подхвърлят или захапят даден обект. След кратък контакт с интересния за тях обект, те преминават към друга двигателна активност, например да поскачат, да въртят глава и да пръхтят. Възможни са даже опити да пренесат даден предмет от едно на друго място.

Кроуел-Дейвис уточнява, че в периода от раждането до 24-та седмица играта с предмети заема около 7% от игровото време на жребчетата.

Коне, които са държани в обор, често вдигат разни предмети, размахват ги, подхвърлят ги, а понякога ги хвърлят в съседния бокс върху други коне. Не е рядкост това да са палки, табла, кошници, дъски и др. предмети. Този вид игри се повтарят на сеанси.

Забелязани са коне, които се забавляват, като се научават да светват и гасят лампи, ако ключът е на достъпно за тях място. Някои дори се научават да си отварят различни резета (за ужас на стопаните си). Въобще трябва да се внимава какви предмети и на какво разстояние се оставят в близост до коня, тъй като той е любопитно животно, а явно и обича да играе.