Коне - опознаване на нови обекти

Конете са упорити в своето проучвателско поведение. Те продължават да изследват обекта, докато не определят категорично отношението си към него.
Реакциите им могат да са различни: бягство, стремеж към приобщаване, загуба на интерес. В по-голяма част от случаите след първоначалното внимание към даден дразнител конете се връщат към заниманието си преди появата на дразнещото нещо.  Има случаи, когато цялата изследователска реакция се изразява в завъртане на очите или ушите. В други случаи, особено ако дразнителят не е познат до този момент, изследването е толкова очевидно и подробно, че не може да бъде сбъркано с друга реакция от поведението на коня.

Взаимно опознаване при конете

Както младите, така и възрастните коне от двата пола често изследват екскрементите на други коне. Те отпускат шия и протягат глава, миришат, а понякога контактуват непосредствено. След изследването могат да се изходят върху старите екскременти.

Когато един кон изследва друг директно, той се приближава към обекта с приповдигната шия (понякога даже изпъната), а главата, очите и ушите са отправени към адресата. Възможно е доближаването да става в кръг, в такъв случай конят вижда другия в монокулярното поле на зрението си. Ако в изследването участва и друг кон, е вероятен контакт нос в нос, съпроводен с пръхтене и шумно дишане. След това се обследват останалите части на тялото, главата, шията. Ако конят е настроен за изследване, той се концентрира на хълбоците и перианалната област на другия кон. Ако не не е заинтересуван, стои до другия кон, докато възникне помежду им интерес.

Коне - опознаване на обстановката

През целия си живот конете с голямо внимание се отнасят към появата на нови предмети в обкръжението си. Тава се отнася и за миризмите, и за звуците. Конят може да обърне очи и уши към дразнителя, когато главата му е обърната право напред. Ако дразнителят е далеч, конят изпъва шията и главата си, вдига ги нагоре, защото той добре се ориентира в посоките. Ако дразнителят е близо, конят ще се опита да го помирише, а ако може и да се докосне до него. Новият обект се изследва внимателно и колкото може по-подробно. Интересно е, че конят може да проучва предмет, без да обръща главата си към него.

Кончета - веднага след първите часове

Ако вече сте прочели статията ни Жребчета - поведение в първите минути след раждането . Сега ще ви запознаем какво следва нататък.

 

След като са накърмени, малките кончета се заемат да опознават света. Изследват майка си и всичко около себе си. Могат даже да се опитат да щипнат трева, слама. Всеки нов обект се оглежда, слухти се около него, ако може се опитва на вкус, допирът до него с тялото осигурява тактилните усещания. Всичко е подложено на опознаване. На пръв поглед кончето мята глава, мърда устни, плези език, сумти и всички негови движения са забавени и несвързани, но то всъщност извършва много важна дейност.

Жребчета - поведение в първите минути след раждането

Още от първия час на раждането си жребчетата започват визуално изследване на обстановката около себе си, както с помощта на монокулярното, така и бинокулярното зрение. Намирайки се в положение лежане на гърдите си, те въртят глава и очи и фиксират с втренчен поглед ту един, ту друг обект. В следващия половин час жребчето почва да движи ушите си, независимо едно от друго, и възприема звуковете. В същото време започва да възприема тактилни, обонятелни, а вероятно и вкусови усещания, които му дават представа за обкръжаващия го свят в периода, предшестващ кърменето.