#gruemenu.grue

Ръцете са много важно средство за комуникация между коня и ездача. Посредством поводите които държи ездача той има пряка невербална комуникация с коня. Начина по който той държи ръцете си определя качеството на изпращаните сигнали. Посредством поводите ездача лесно определя, скоростта и посоката на движение. По-напредналите с ездовите умения могат да подадат доста по сложни команди. В зависимост от стила на езда има различни изисквания за напрежението което прилагате посредством поводите. При обездката примерно юздата е доста по-опъната в сравнение с уестърн езда. При уестърн ездата на коня се дава по-голяма свобода.

Съвет на конна база Драгалевци:

Хванете поводите максимално близко до врата на коня. Много хора споделят, че според тях така прилагат твърде голямо напрежение с транзелата в устата на коня. Искаме обаче да ви кажем, че дължината на поводите не определя напрежението което прилагате. Късите поводи ще ви дадат възможност с пестеливи движения да подадете правилната команда. При ездата в гориста местност това е особено важно. Изнесените на страни крайници могат да доведат до закачане и съответно падане. Освен това дългите поводи забавят времето за реакция. Наблюдавайте да нямате провисване на поводите и дали при подаването на команди лактите минават зад тялото. Ако е така определено не сте хванали поводите правилно. При правилно подбрана дължина умелият ездач съумява да подаде повечето команди с много пестеливи движения често само на китката или някой от пръстите.