Регулиращ повод

Терминът „регулиращ повод” не значи, че съществува шести вид повод.

Когато действаме с повода от едната страна на коня, поводът от другата страна може:
1) да действа 
2) да регулира

Поводът съдейства, когато действа по собствен път, за да засили действието на главния повод. Като съдейства, поводът действа като един от петте вида поводи. Когато поводът няма собствено въздействие върху движенията на коня, а действа само за да уточни въздействието на главния повод, се нарича „регулиращ”.

 

Регулиращият повод би могло да се каже, че действа, от една страна, като подпора, за да се прояви действието на главния повод. От друга страна, определяйки размера на страничното огъване на коня, уточнява действието на главния повод. Регулиращият повод проявява своето ползотворно действие, когато конят предварително е опрян на него. Тогава той оказва решително влияние за моделиране на импулса.

ezda interesnoЛюбопитни подробности и информация за конете

Движението „рамото вътре” се изработва чрез вътрешния обратен междинен повод, но неговото изключително полезно действие се проявява само когато конят е правилно опрян на външния повод, който в случая е „регулиращ”. Вътрешният обратен междинен повод при рамото вътре праща импулса върху външния регулиращ повод, а последният го регулира и трансформира.

Цитата е книгата на Ген. Крум Лекарски
ОБЕЗДКА НА КОНЯ
Ръководство по езда

obezdka lekarski