Пепеляшка

Пепеляшка бързала за бала. Било 11 без 5. Бързите коне се носили с пълна скорост.

Но изведнъж..

конете се превърнали в плъхове, кочияша в мишка, а златната карета - в тиква.

Някакъв тапънар измислил лятното часово време.