Разплод при конете - любопитни факти

Конете са полициклични животни при които случната кампания започва през февруари и продължава да края на юни.
Кобилите от ездовите и лековпрегатните породи се използват за разплод от 3-год. възраст, а жребците – от около 4-год. възраст. При тежковозите използването за разплод започва с една година по-рано.
Заплодяемостта на кобилите се увеличава от 50-55% при 3-4-годишните до 95% при 11-12-годишните.
Използването за разплод е средно до 15-годишна възраст.


Продължителността на половия цикъл при кобилите е около 28 дни. Същинският период на разпасаност - еструса – продължава 5-7 дни, а овулацията обикновено е 24-48 часа преди края на еструса.
Сперматозоидите  живеят в половия апарат на кобилата около 18 часа.
При естествено покриване на младите жребци се определят по 20-25 кобили, а на 6-12-годишните жребци се определят 50-60 кобили при максимум 120 скачки за сезон.
Бременността при кобилите продължава средно 335-340 дни, а при магариците е 375 дни.
Раждането при кобилите обикновено продължава 20-30 минути, а след около 1,5- 2 часа кончето става и започва да бозае майчината коластра.
След първия месец започва подхранването на кончето с овес и сено.
Отбиването става средно на 5-6-мес. възраст. Тогава кончетата се разделят по пол и се включват в групов тренинг.
Индивидуалният тренинг започва след 1,5-год. възраст при чистокръвните коне и след 2,5 години при полукръвните.
Първите изпитания в гладки надбягвания са на 3-год. възраст.