Езда

There is something about the outside of a horse that is good for the inside of a man.

Уинстън Чърчил

Отстрани ездата изглежда лесна и елементарна. Човек просто си седи върху коня и от време на време подава прости команди: спри, тръгни и други подобни. За незапознатият, изглежда така, сякаш коня върши всичко сам. Това възприятие на конната езда е напълно погрешно. Конната езда е нещо много повече от седене на гърба на коня, тя е занимание което ви носи много ползи във физическо, умствено и емоционално отношение.

Избиват коне

lusitano-horse1

Около 2800 коне от лузитанската порода са били избити тази година в Португалия в резултат на кризата, тъй като собствениците на конеферми не са в състояние да ги отглеждат, а рядко се намират купувачи за животните.

 

"В момента хора, занимаващи се с отглеждане на коне, страдат от кризата, защото не успяват да ги продадат, и правят селекция, след която умъртвяват част от своите животни", обясни Луиш Виняш, президент на португалската Асоциация на конефермите за расови лузитански коне.

"Хората, които изпращат животните си в кланицата, не го правят на драго сърце, но са изправени пред избора: да запазят живота им, или да не могат да ги хранят", добави той.
От началото на годината в Португалия са умъртвени 2803 коня от лузитанската порода, което е 4 пъти повече в сравнение с миналата година, гласят официални статистически данни, без да се уточнява колко от тези животни са от чиста раса.
Цената на лузитански кон е между 4000 и 15 000 евро и варира в зависимост от възрастта и нивото на дресировка. Според Жозе Кампуш Оливейра, президент на асоциацията на производители на мляко и месо, "над половината" от избиваните коне са от чиста лузитанска порода. /АФП/   Източник:БГНЕС

Колко е умен конят ви

Тест

 
1. Нека вашият кон да е зад ниска преграда. Завържете лакомство за тънко въженце.
2. Погрижете се вашият кон да гледа лакомството и тогава го поставете така, че конят ви да го вижда, но да не може да го достигне даже и да протегне шия. Оставете единият край на въженцето от страната, където е конят, така, че конят да може свободно да хване краят.
3. Накарайте коня да захапе този край и му помогнете да изтегли въженцето, докато успее да стигне лакомството. Не му позволявайте да го изяде.
4. Заредете постановката пак по същия начин. И пак направете същото.
5. Заредете 3-ти път и оставете коня да действа. Вие наблюдавайте.

Слюнката на коня

Знаете ли, че храносмилателният тракт на коня, когато е запълнен, е около 15% от масата на животното?
Трябва да сте наясно, че са нужни правилни грижи за това едро, но всъщност крехко животно. Благодарение на доброто си обоняние и чувствителните си устни коня отлично отделя годното от негодното за ядене. Когато се храни, той много щателно предъвква храната и гълта малки порции от по 15-20 грама. В процеса на предъвкването храната се смесва със слюнка, чието количество при възрастен индивид достига 40-50 литра за денонощие (5-7 литра при понитата).
Количеството й се увеличава, когато конят се храни с раздробена царевица или други зърна, а същото и при повишена соленост на храните.

Основни правила за хранене при конете

  • Хранете коня често и по малко, това е заложено в неговата природа. 
  • Трябва да знаете, че коня има малък стомах в сравнение с размерите си.
  • Когато давате за храна концентрат, за предпочитане е да го давате заедно със сено или друг груб фураж.
  • Никога не давайте повече от 2 кг. концентрат на едно хранене.
  • Хранете по едно и също време, всеки ден.
  • Измивайте съдовете за храна редовно с чиста вода.
  • Никога не оставяйте неизядения фураж в хранилките.